Onze missie en visie

Wij zijn een strategische en betrokken partner voor onze klanten in duurzame vastgoedontwikkelingen. We denken hierbij aan vandaag, én morgen: vastgoedontwikkelingen moeten goed zijn voor de belegger, de gebruiker en de maatschappij.

In al onze projecten staat PRM voor teamwork, passie en toewijding in combinatie met knowhow. Op basis hiervan en onze multidisciplinaire ervaring creëren en waarborgen wij concepten, budgetten, planning en begeleiden we gehele ontwikkeltrajecten tot en met het beheer en verhuur.

Onze diensten bestaan uit:

  • Advies
  • Ontwikkeling en realisatie
  • Beleggen en beheer

Advies

Als adviseur ondersteunen wij onze klanten bij het inventariseren, analyseren en oplossen van ruimtelijke- en vastgoed vraagstukken. PRM biedt daarbij een breed scala aan expertise van strategisch vastgoedmanagement of Corporate Real Estate Management tot financiering en haalbaarheid- en huisvestingstudies.

Ontwikkeling en realisatie

Als ontwikkelaar hanteren wij een conceptmatige aanpak, waarbij wij vanuit de behoeften van gebruikers een totaalconcept ontwikkelen. Deze aanpak, in combinatie met het inzichtelijk maken welke keuzeprocessen doorlopen dienen te worden en welke besliscriteria dienen te worden gehanteerd, zorgt ervoor dat wij samen met onze klanten optimale resultaten uit de ontwikkeling van vastgoed genereren.

tandwielen

Beleggen en beheer 

Als begeleidend adviseur bij de overname of aankoop van een vastgoedportefeuille, ondersteunen wij onze klanten in de belangrijkste aspecten van het transactieproces. Van de marktanalyse, de intentieovereenkomst, het opstellen van een financieel model, het vaststellen van de waardering en het laten verrichten van de verschillende due-diligence onderzoeken tot de uiteindelijke sluiting van de transactie.

Met het beheer van vastgoedportefeuilles beogen wij de optimalisering van de exploitatie daarvan. Naast administratief en technisch beheer omvat beheer ook de communicatie met huurders, marketing en huurincasso.